Biuro Rachunkowe EASY TAX


Usługi

KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA:
 • prowadzenie karty podatkowej z VAT (pełna obsługa księgowa dla firm będących podatnikami VAT)
 • prowadzenie ryczałtu bez VAT (pełna obsługa księgowa dla firm rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego nie będących podatnikami VAT)
 • prowadzenie ryczałtu z VAT (pełna obsługa księgowa dla firm rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego będących podatnikami VAT)
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów bez VAT (pełna obsługa podmiotów prowadzących książkę)
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów z VAT (pełna obsługa podmiotów prowadzących książkę będących podatnikami VAT)


KSIĘGI HANDLOWE:
 • weryfikacja poprawności dokumentów księgowych
 • dekretacja dokumentów i księgowanie operacji gospodarczych na kontach
 • sporządzanie rejestrów VAT
 • obliczanie podatków i sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS
 • sporządzanie zestawień rozrachunków
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • reprezentacja podatnika przed Urzędami
 • sporządzanie raportów dla potrzeb Zarządu (także w językach obcych: angielskim lub włoskim)


ROZLICZENIA PRACOWNICZE:
 • zakładanie i weryfikacja akt osobowych
 • sporządzanie dokumentów związanych z przyjęciem pracownika oraz zmiany w trakcie zatrudnienia
 • sporządzanie dokumentów związanych ze zwolnieniem pracownika
 • rozliczanie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie i dzieło
 • rozliczanie wynagrodzenia z tytułu posiedzeń Zarządu i Rad Nadzorczych
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowujących
 • sporządzanie miesięcznych raportów rozliczeniowych za pracowników i właścicieli
 • reprezentowanie klienta przed kontrolami z ZUS i Urzędu Skarbowego


WSPARCIE BIZNESU:
 • doradztwo w zakresie decyzji finansowych i zarządczych
 • optymalizacja podatkowa
 • controlling finansowy
 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej
 • implementacja systemów księgowych, tworzenie i wdrażanie procedur księgowych oraz nadzór księgowy w dziale wewnętrznym Klienta
 

2013 - 2024 © Easy tax - biuro rachunkowe